LinkedIn

We are recruiting! See our open positions on our Career Page

Westan förvärvar LOTS svenska transportenhet för rundvirke

Westan förvärvar LOTS svenska transportenhet för rundvirke

Westan förvärvar delar av LOTS (Swedish)

Skogslogistikföretaget Westan Logistik, med verksamhet från norra Lappland till Mälardalen, förvärvar via ett inkromsavtal delar av LOTS Groups verksamhet.

Westan startade 2009 och har sedan dess vuxit till att idag omsätta ungefär 700 miljoner. Resan tillsammans med LOTS innebär ett fortsatt steg på den tillväxtresan. Idag är LOTS svenska verksamhet ungefär en tredjedel av Westans storlek och Westan når efter överlåtelsen upp emot 900 miljoner kronor i omsättning.

– Det ligger i linje med vår strategi att växa och nu uppstod tillfälle att växa via förvärv. LOTS verksamhet liknar vår och känns bekant för oss. Geografiskt dockar det delvis perfekt in i vår befintliga verksamhet i Gästrikland och Hälsingland, medan LOTS verksamhet i Dalsland, Bohuslän och Värmland är nya marker för Westan, säger Anders Örtendahl, vd Westan.

LOTS har bedrivit skogstransporter i Sverige sedan 2016 men tar nu ett strategiskt beslut att fokusera sina resurser inom andra segment och marknader med en stark koppling till elektrifierade och autonoma transportlösningar. LOTS har merparten av sin verksamhet i Nord- och Sydamerika och kommer fortsätta utveckla dessa regioner.

– Vi är mycket glada att kunna genomföra affären tillsammans med Westan och det är med stort förtroende som vi överlåter vår virkestransportsenhet i Sverige till dem. Westan delar vår syn på effektivisering, vikten av kundförhållanden och ansvarstagande för miljön. Vi är säkra på att Westan kommer att omhänderta våra kunder, anställda och kontrakterade åkerier med stor omsorg, säger Max Blatt, vd LOTS Group.

Överlåtelsen sker den 1a april 2022.

Moving you ahead

  • Home
  • Logistics
  • Transport
  • About us
  • Careers
  • Contact